Loadding ... ...

什未林

德国北部城市
查看详细 》

Herzogliche Dampfwäscherei

Großer Moor 56, 19055 Schwerin ( 显示地图 / 打印地图 )

什未林环境最上档次的一家白桌布餐厅

现在预定
  • EURO 25.0
  • 0
  • 0
  • 0
餐馆类型:
消费类型:
菜系类型:
装修风格:
联系电话 0049-385-562956 营业面积  
网址 http://www.herzogliche-dampfwaescherei.de 室内座位数量  
营业时间(工作日) 11:00-22:00 室外座位数  
营业时间(周末) Su. 10:00-22:00 包间数  
关门时间   最大包间座位数  

菜单

Top

地图

Top

评论

Top
暂无足够的评论数据

我有话说

Top
手机版 电脑版